இலங்கையின் இறப்பர் செய்கை மேற்கொள்ளல் சார்பாக பின்வரும் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு இறப்பர் அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் கீழ் ஐந்து பிராந்திய பணிமனைகள் செயற்படுகின்றன. 

பிராந்திய பணிமனைகளினால் மேற்கொள்ளப்படும் முக்கிய பணிகள்.

  • இறப்பர் செய்கைக்கான நிலங்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் இறப்பர் செய்கைக்கான அனுமதிகளை வழங்குதல்.
  • இறப்பர் செடிகள் விநியோகித்தல்.
  • இறப்பர் செய்கையாளர்களுக்கும் மற்றும் தோட்ட உரிமையாளர்களுக்கும்  தேவையான தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகளை வழங்குதல்.
  • அரசாங்க இறப்பர் நாற்று மேடைகளை பராமரித்தல்..
  • தனியார் இறப்பர் ஆலை நாற்று மேடைகளை பதிவு மற்றும் கண்காணிப்பு.
  • இறப்பர் வியாபாரிகளுக்கு வர்த்தக அனுமதிப் பத்திரம் வழங்குதல்.  

களுத்துறை பிராந்திய அலுவலகம் களுத்துறை மாவட்டத்தில் இறப்பர் பயிர்ச்செய்கை துறையின் கீழ் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நிர்வகிக்கிறது. இப்பகுதியின் கீழ் 26 ரப்பர் வளர்ச்சி அலுவலர் பிரிவுகள் உள்ளன.

இல்லை. 2/195, பிரதான வீதி, களுத்துறை.
பிராந்திய இயக்குநர் திருமதி.பி.ஆர். சமரதுங்க
மண்டல துணை இயக்குநர் திருமதி.டி.என்.பி.குலரத்னா
கணக்காளர் திருமதி.எல்.கே.என்.பெர்னாண்டோ

கேகாலை பிராந்திய அலுவலகமானது கேகாலை, கண்டி, மாத்தளை, குருநாகல், கம்பஹா, அனுராதபுரம் மற்றும் வவுனியா மாவட்டங்களில் இறப்பர் பயிர்ச்செய்கை துறையின் கீழ் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நிர்வகிக்கிறது. இப்பகுதியின் கீழ் 37 ரப்பர் வளர்ச்சி அலுவலர் பிரிவுகள் உள்ளன.

இல்லை. 1/16, ஸ்ரீமத் பிரான்சிஸ் மொலமுரே தெரு, கேகாலை.
பிராந்திய இயக்குநர் (செயல்பாடு) திருமதி.H.R.M.P.Aberathna
மண்டல துணை இயக்குநர் -
கணக்காளர் திருமதி.Y.L.N.C.K.சேனநாயக்க

மொனராகலை பிராந்திய அலுவலகம் மொனராகலை, அம்பாறை மற்றும் பதுளை மாவட்டங்களில் இறப்பர் பயிர்ச்செய்கை துறையின் கீழ் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நிர்வகிக்கிறது. இப்பகுதியின் கீழ் 22 ரப்பர் வளர்ச்சி அலுவலர் பிரிவுகள் உள்ளன.

இல்லை. 03, கச்சேரிய வீதி, மொனராகலை.
பிராந்திய இயக்குநர் திரு.ஐ.எச்.பி.உதயகாந்த
மண்டல துணை இயக்குநர் -
கணக்காளர் திரு.எல்.எம்.எஸ்.ஆர்.பி. செனவிரத்னா

இரத்தினபுரி பிராந்திய அலுவலகம் இரத்தினபுரி மற்றும் கொழும்பு மாவட்டங்களில் இறப்பர் பயிர்ச்செய்கை துறையின் கீழ் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நிர்வகிக்கிறது. இப்பகுதியின் கீழ் 24 ரப்பர் வளர்ச்சி அலுவலர் பிரிவுகள் உள்ளன.

P.O. பெட்டி 02, புதிய நகரம், இரத்தினபுரி.
பிராந்திய இயக்குநர் திரு.ஜே.ஏ.எஸ்.ஜெயரத்னா
மண்டல துணை இயக்குநர் திருமதி.பி.என்.தனசேகர
கணக்காளர் திருமதி.P.W.C.தில்ருக்ஷி

காலி, மாத்தறை மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களில் இறப்பர் சாகுபடித் துறையின் கீழ் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் காலி பிராந்திய அலுவலகம் நிர்வகிக்கிறது. இப்பகுதியின் கீழ் 10 ரப்பர் அபிவிருத்தி அலுவலர் பிரிவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

அப்பர் டிக்சன் வீதி, காலி.
பிராந்திய இயக்குநர் திருமதி.டி.எஸ்.விதானகே
மண்டல துணை இயக்குநர் திருமதி.பி.என்.தனசேகர
கணக்காளர் திருமதி.எல்.லியனாராச்சி
FaLang translation system by Faboba