vision 1
quotation mrk

எமது நோக்கம்

இலங்கையில் சமூக-பொருளாதாரத்தில் அபிவிருத்தி அடைய பெருந்தோட்டத்துறையில் முன்னணி பங்குதாரராக ஆகுதல்.

 

quotation mrk

எங்கள் இலக்கு

திணைக்களத்திற்கு சட்டப்பூர்வமாக வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளுக்கு இணங்க இலங்கையில் இறப்பர் பயிர்ச் செய்கை மற்றும் இறப்பர் தொடர்பான தொழில்களில் தரத்தினதும் மற்றும் அளவினதும் அபிவிருத்திக்காக விவசாய விரிவாக்கள் சேவைகளை நடைமுறைப்படுத்துதல்

vision 1

 

குறிக்கோள்கள்
 • இறப்பர் செய்கையின் கீழ் காணப்படுகின்ற நிலங்களின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரித்தல் மற்றும் இறப்பர் செய்கை நிலங்களின் அளவை அதிகரிப்பதன் மூலம் உள்ளூர் இறப்பர் உற்பத்தியை அதிகரித்தல்
 • இறப்பருக்கு அதிக விலையைப் பெற்றுக் கொள்ளல் மற்றும் இறப்பர் மற்றும் இறப்பர் தொடர்பான பொருட்களின் தரத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் இறப்பர் பயிர்ச் செய்கையாளர்களின் வருமானத்தை அதிகரித்தல்.
 • இத்துறையில் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கத்தை அதிகரிப்பதன் ஊடாக சமூக பாதுகாப்பை ஏற்படுத்துதல்.
 • உள்ளூர் மரத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதில் பங்களிப்பு செய்தல்.
 • இயற்கைச் சூழலின் சமநிலையைப் பாதுகாக்க இறப்பர் செய்கையின் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்தல்.
அறிமுகம்

ஹெவியா பிரேசிலியென்சிஸ் (Heavea Brasiliensis) என்ற விஞ்ஞானப் பெயர் கொண்ட பாரா இறப்பர் (Para Rubber) ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியா கண்டங்களில் வர்த்தக ரீதியாக பயிர் செய்யப்படுகின்றன. அத்துடன் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் இறப்பர் அடிப்படையிலான உற்பத்திகள் பரவலாகப் பயன்பாட்டில் உள்ளதோடு சுற்றுச்சூழல் நட்பு பயிராக பயிரிடப்படுகிறது.

இறப்பரைப் பயன்படுத்தி ஏராளமான பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. அத்துடன் இறப்பர் மரங்கள், அதன் மரப்பால் தவிர, பல்வேறு பொருட்களின் உற்பத்திக்காக எரிபொருள் வடிவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நிலக்கரி உற்பத்தியில் பெரிய இறப்பர் கிளைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இறப்பர் விதைகள் எண்ணெய் மற்றும் கால்நடை தீவன உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதே நேரம் இயற்கைச் சமன்பாடு சிதைவடையும் நிலையில், செயற்கைக் காடுகளாக உள்ள இறப்பர் மரங்கள், சுற்றுச்சூழல் சமநிலையைப் பாதுகாக்கும் பெறுமதிமிக்க தோட்டமாகத் திகழ்கிறது.

உலகளவில் இறப்பர் பயிரின் விரிவாக்கத்தை எடுத்துக்காட்டும் நிகழ்வுகள்

கொலம்பஸ் 1493 ஆம் ஆண்டில் அல்லது அதன் சுற்றுப் பயணத்தில், ஹைட்டி நாட்டவர்கள் இறப்பர் செடிகளில் இருந்து இறப்பர் பாலினால் செய்யப்பட்ட பந்துகளுடன் விளையாடுவதைக் கவனித்தார். உலகத்திலிருந்து இறப்பர் மரத்தை வேறுபடுத்துவதற்கான படிமுறையின் முதற் படி இதுவாகும். இந்த இறப்பர் மரமானது 18 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் ஃபிரான்சியோஸ் ஃப்ரெஸ்னோ என்ற பிரெஞ்சு பொறியாளரால் தென் அமெரிக்காவில் உள்ள அமேசன் ஆற்றின் குறுக்கே அடையாளம் காணப்பட்டது, அங்கு அத்தகைய நிலப்பரப்புகள் அதன் தாயகமாக இருக்க வேண்டும். 1736 ஆம் ஆண்டில், சார்லஸ் டி லா காண்டமைன் ஐரோப்பாவில் உள்ள நாடுகளில் இயற்கை இறப்பர் மரத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். 1770 ஆம் ஆண்டில் ஜான் ப்ரீஸ்ட்லியால் இறப்பர் பல்வேறு பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 1803 ஆம் ஆண்டு பாரிஸில் முதன்முதலாக இறப்பர் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை அமைக்கப்பட்டது. 1820 ஆம் ஆண்டு தாமஸ் ஹான்காக் என்பவரால் ரப்பர் உற்பத்திக்கான ரப்பர் ஷீட் உருட்டல் இயந்திரங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. சார்லஸ் குட்இயர் 1839 ஆம் ஆண்டு பல்வேறு இறப்பர் சார்ந்த தயாரிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தினார். மின் பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் உற்பத்திக்கான மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஸ்டீபன் பெர்ரி 1845 ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தில் இறப்பர் சார்ந்த பொருட்களைத் தயாரிப்பதில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். 1876 ஆம் ஆண்டில் சர் ஹென்றி விக்ஹாமின் முயற்சியால் ஆசிய கண்டம் முழுவதும் இறப்பர் செய்கை ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டதோடு அதன் இனப்பெருக்க வளர்ச்சியையும் காட்டியது. 1888 ஆம் ஆண்டு ஜான் பாய்ட் டன்லப் என்பவர் மோட்டார் வாகனங்கள் மற்றும் சைக்கிள்களுக்கான இறப்பர் டயர் உற்பத்தியை ஆரம்பித்து வைத்தார். 1896 ஆம் ஆண்டு மலேசியாவில் முதன்முதலில் இறப்பர் செய்கை ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. 1902 முதல் 1906 வரையிலான காலப்பகுதியில் சுமத்ரா மற்றும் ஜாவா தீவுகளில் இறப்பர் செய்கை ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்ட்டது. 1900 ஆம் ஆண்டில் தாய்லாந்து இறப்பர் செய்கையை அறிமுகப்படுத்தியது.

இலங்கையில் இறப்பர் செய்கையின் ஆரம்பம், விஸ்தரிப்பு  மற்றும் விரிவாக்கம்

சேர் ஹென்றி விக்காம் 1876 ஆம் ஆண்டு இலங்கைக்கு இறப்பரை அறிமுகப்படுத்தினார். அத்துடன்  கம்பஹாவில் உள்ள ஹெனரத்கொட தாவரவியல் பூங்காவில் முதல் ரப்பர் மரம் நடப்பட்டது. அது இலங்கைக்கு உகந்தது எனத் தெரிந்ததும், அதன் இறப்பர் செய்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. . 1890 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் களுத்துறையில் இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்தப் பயிர்ச் செய்கையானது மேற்கு, மத்திய மற்றும் தெற்குப் பிரதேசங்களிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. பயிர்ச் செய்கை ஈர்த்த அதிக வருமானத்தை ஈட்டியதன் விளைவாக இப்பயிர் செய்கையில் ஈடுபடுவது ஈர்க்கப்பட்டது.  இறப்பர் செய்கையின் விரிவாக்கம் இலங்கையில் படிப்படியாக முன்னேற்றமடைந்தது, 1906 ஆம் ஆண்டில் இறப்பரின் தாயகமான பிரேசிலுக்கு இறப்பர் செடிகளை இலங்கை ஏற்றுமதி செய்தது. இறப்பர் மரங்கள் எமக்கு உரியதல்ல என்ற போதிலும், உலகில் முதன்முறையாக இறப்பர் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை நிறுவிய பெருமையையும் இலங்கை பெற்றுள்ளது. இலங்கையிலிருந்து இறப்பர் ஏற்றுமதியின் வரலாற்றைப் பின்னோக்கிப் பார்க்கையில், 1952 இல் சீனாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் இறப்பர் மற்றும் அரிசி ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது. இலங்கையில் பயிர்களை ஏற்றுமதி செய்வது தொடர்பாக ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் "சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம்" என இதை சிறப்பாகக்  கூறலாம். இறப்பர் மறு நடவு மானியச் சட்டம், 1953  இன் 36 ஆம் இலக்க இறப்பர் மீள் நடுகை மானியச் சட்டம் இறப்பரை மீள் நடுகை செய்வதை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்துடன் நிறைவேற்றப்பட்டது. மேலும், இறப்பர் கட்டுப்பாட்டுத் திணைக்களம் இரத்து செய்யப்பட்டது. அத்துடன் அதனைத் தொடர்ந்து 1994 ஆம் ஆண்டு அமைச்சரவையின் தீர்மானத்திற்கு இணங்க இறப்பர் அபிவிருத்தி திணைக்களம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இது இறப்பர் மீள் நடுகை மற்றும் புதிய இறப்பர் பயிர்ச் செய்கையுடன் தொடர்புடைய விரிவாக்க சேவைகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் இறப்பர் தொழில் சம்பந்தப்பட்ட முக்கிய செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துதல். மரங்களின் உற்பத்தி மற்றும் உரப் பிரயோகம் என்பவற்றை நிலைப்படுத்தும் கண்ணோட்டத்திலாகும்.

நாட்டின் இறப்பர் செய்கையின் விரிவாக்க முறையை கவனத்திற் கொள்கின்ற போது 19 ஆம் நூற்றாண்டில் நிலவிய அத்தகைய விரிவாக்க முறையானது 20 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து மிகவும் வேறுபட்டதாக காணப்படுகின்றது. ஆரம்பத்தில், ஈர வலயத்தில் மட்டுமே இறப்பர் செய்கை விஸ்தரிக்கப்பட்டது. கேகாலை, களுத்துறை, இரத்தினபுரி, கம்பஹா மற்றும் கொழும்பு போன்ற மாவட்டங்களில் இறப்பர் பிரதானமாக பயிரிடப்படுகிறது. மேலும், மாத்தறை, காலி, கண்டி, மாத்தளை, குருநாகல், பதுளை மற்றும் நுவரெலியா போன்ற மாவட்டங்களில் இறப்பர் செய்கை அதிகமாக காணப்படுகின்றன. இறப்பர் அபிவிருத்தி திணைக்களம் மற்றும் இறப்பர் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இணைந்து பாரம்பரியமற்ற பிரதேசங்களில் இறப்ரை பயிரிட மேற்கொண்ட முயற்சியின் விளைவாக இறப்பர் செய்கையானது மொனராகலை மற்றும் அம்பாறை மாவட்டங்களில் அதிகளவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருவதோடு, அம்பாந்தோட்டை, வவுனியா மற்றும் அனுராதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இறப்பர் செய்கை குறைந்த விகிதத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. ஈர வலயத்தில் ஆரம்பத்தில் அதிகமாக காணப்பட்ட இறப்பர் செய்கையின் விரிவாக்கம் குறைந்ததற்கு தொழில்மயமாக்கல் மற்றும் நகரமயமாக்கல் என்பன பிரதான காரணமாக அமைந்து இருந்தன.

வெளிநாட்டுச் செலாவணியை வழங்குதல், வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல், உள்நாட்டு உற்பத்திக்கான பங்களிப்பினை செய்தல் மற்றும் சுற்றாடல் சமநிலையை நிலைநிறுத்துதல் போன்ற இயக்கப் பணிகளில் அமைவதன் மூலம் இலங்கை பொருளாதாரத்தில் இறப்பர் பயிர்ச் செய்கையானது கணிசமான பங்களிப்பை செய்து வருகின்றது. 

இலங்கை இறப்பருக்கு அதிக கேள்வி நிலவிய போதிலும், உள்ளார்ந்த குணாதிசயங்கள் காரணமாக, கேள்வியுடன் ஒப்பிடுகையில் உற்பத்தியின் அளவு மிகவும் குறைந்த அளவிலேயே காணப்படுகின்றது. தொடர்ச்சியான அபிவிருத்தியை நோக்கிச் செல்லும் ஒரு சகாப்தத்தில், ஏற்றுமதி சார்ந்த விவசாயத்தின் மூலம் அபரிமிதமான பொருளாதார ஆதாயங்களைப் பெற முடியும் மற்றும் இந்த குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில், இறப்பர் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ள நாடுகளின் மத்தியில்  இலங்கை ஒரு பிரத்தியேக இடத்தைப் பெறுகிறது.

பெருமளவிலான பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட இறப்பர் அடிப்படையிலான உற்பத்தி பொருட்கள் இலங்கையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன, மேலும் இந்த நாட்டின் உற்பத்திகள் அவற்றின் உயர்தரம் மற்றும் நீடித்து நிலைத்திருப்பதன் காரணமாக சர்வதேச ரீதியில் மிக அதிக கேள்வியை பெறுகின்றன. இலங்கையில் இறப்பர் சார்ந்த கைத்தொழில்கள் அதிகரித்து வருவதோடு, அதன் முதன்மையான நிலையில் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் மூலப்பொருளான இறப்பருக்கு பதிலாக நல்ல விலையில் இறப்பர் உற்பத்திகளை ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலம் பெருமளவிலான அந்நியச் செலாவணியை ஈட்ட முடியும். அதேபோல், புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதிலும் இந்த முயற்சி பெரும் பங்காற்றியுள்ளது. இலங்கையானது சிறந்த தரம் வாய்ந்த திட டயர்களை உற்பத்தி செய்யும் நாடாக மட்டுமன்றி அதனுடன் இணைந்த துறையின் சந்தைத் தலைவராகவும் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உலக சந்தையில் திடமான டயர்களுக்கான கேள்வியில் 22% இனை வழங்குவதற்கு இலங்கை பொறுப்பாக உள்ளது. மேலும், இலங்கை உயர் தரமான கையுறைகளின் உற்பத்திக்காகவும் நன்கு அறியப்படுகிறது. அது மட்டுமின்றி, காற்றழுத்தமான டயர்கள், ரை காற்றழுத்தமான டயர்கள் டியூப்கள், தரைவிரிப்புகள், இறப்பர் பேண்டுகள், பாய்கள், தானியங்கி பாகங்கள், சீலிங் sealing  வளையங்கள், குழாய்கள் மற்றும் பெல்ட்கள் போன்ற பல தயாரிப்புகளை இலங்கை ஏற்றுமதி செய்து வருகின்றது. அமெரிக்கா, ஜேர்மனி, இத்தாலி, பெல்ஜியம் மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியம் ஆகிய நாடுகள் இலங்கையிலிருந்து இறப்பரின் முடிவுப் பொருட்களை கொள்வனவு செய்யும் கொள்வனவாளர்களுல் முன்னணியில் உள்ளவையாகும். அதேவேளை பாகிஸ்தான், மலேஷியா, இந்தியா, ஜப்பான் மற்றும் ஜேர்மனி ஆகிய நாடுகள் இறப்பர்களின் அரை உற்பத்தி பொருட்களை கொள்வனவு செய்யும் முன்னணி நாடுகளாகும்.

இலங்கையிலும் காடுகளை அழித்தல் என்பது ஒரு பாரிய பிரச்சினையாக மாறியுள்ளது. தற்போது இலங்கையின் காடுகளின் பரப்பளவு ஏரத்தால 586,518 ஹெக்டேர்களாக உள்ளது, அதேசமயம் இறப்பர் பயிரிடப்படும் நிலங்களின் பரப்பளவு 98,584 ஹெக்டேர்களாகும். அந்தவகையில், காடுகளின் செயற்கைத் தோட்டமாக இறப்பர் செய்கை செய்யப்பட்ட நிலங்களின் பரப்பளவு குறிப்பிடத்தக்கது. 

உலக இறப்பர் புரட்சியின் தொட்டிலாக இலங்கை கருதப்பட்டாலும், தற்போது உலகளவில் இயற்கை இறப்பர் உற்பத்தியில் 14 ஆவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டதற்கு, இறப்பர் உற்பத்திக் குறைவு, உற்பத்திக் குறைவு போன்ற உள்நாட்டுக் காரணங்களே காரணம். , இலங்கையில் நிலங்களின் பயன்பாட்டில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் விளைவாக நிலங்களின் பரப்பில் குறைவு, முதிர்ச்சியடைந்த இறப்பர் நிலங்களில் சாதகமற்ற விலை நிலைகள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் பற்றாக்குறை காரணமாக பாலை தட்டுவதில் பற்றாக்குறை. 19 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இறப்பர் சாகுபடியில் ஈடுபடாத நாடுகள் தங்கள் சொந்த பயிர்ச்செய்கையின் காரணமாக முக்கிய இடங்களில் வைக்கப்பட்டது சர்வதேச அளவில் அதன் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, தாய்லாந்து இயற்கை இறப்பர் உற்பத்தியில் முன்னோடியாக மாறியுள்ளது. அதேபோல், இந்தோனேஷியா மற்றும் வியட்நாம் போன்ற நாடுகள் உலகில் இயற்கை ரப்பர் உற்பத்தியில் பெரும் பங்களிப்பைச் செய்கின்றன.

சர்வதேச இறப்பர் ஆய்வுக் குழு (IRSG) மற்றும் இயற்கை இறப்பர் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளின் சங்கம் (ANRPC) போன்ற சர்வதேச நிறுவனங்களில் இலங்கை அங்கத்துவம் பெற்றுள்ளதுடன் உற்பத்தித் தரவு, சந்தை நுண்ணறிவு மற்றும் அங்கத்தவரின் இறப்பர் தொழிற்துறையின் பல அம்சங்களின் மூலம் பெற்ற அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது. ரப்பர் உற்பத்தி தொடர்பான சர்வதேச கொள்கைகளை கடைபிடிக்கும் நாடுகள் உள்நாட்டு இறப்பர் தொழிலின் முன்னேற்றத்தில் தீவிர பங்களிப்பை செய்கின்றன.

அமைச்சரவை தீர்மானங்களின்படி, 1934 ஆம் ஆண்டின் கட்டளைச் சட்டம் 06 இன் கீழ் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இறப்பர் கட்டுப்பாட்டுத் திணைக்களம் 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் இறப்பர் அபிவிருத்தி திணைக்களமாக (RDD) மாற்றப்பட்டது. தோட்டத் துறையை மேம்படுத்துவதில் RDD குறிப்பிடத்தக்க பங்கு வகிக்கிறது. கெளரவத்தால் செய்யப்பட்ட விதிமுறைகள். விவசாயம் மற்றும் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர், கட்டளைச்சட்டங்கள் மற்றும் ரப்பர் தோட்ட சட்டங்கள் மூலம் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களின் கீழ்.

 • முதன்மைச் சட்டங்கள் மற்றும் சட்ட மூலங்களின் கீழ் உள்ள அதிகாரங்களைச் செயல்படுத்துதல்.
 • இறப்பர் நிலங்கள் மற்றும் அவற்றின் உரிமையாளர்களை மண்டல அலுவலகங்கள் மூலம் பதிவு செய்தல், அனுமதி வழங்குதல் மற்றும் நடவுப் பொருட்கள், உரம் மற்றும் மானியங்களை வழங்குதல்.
 • அரசு மற்றும் தனியார் இறப்பர் ஆலை நர்சரிகளில் உயர்தர இறப்பர் செடிகளை உற்பத்தி செய்தல் மற்றும் தாவரங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான தனியாருக்கு அறிவுறுத்தல்.
 • இறப்பர் விற்பனைக்கான உரிமங்களை வழங்குதல், இறப்பர் சார்ந்த பொருட்களின் உற்பத்தியாளர்களின் பதிவு மற்றும் இறப்பர் ஏற்றுமதி.
 • இறப்பர் பயிரிடப்பட்ட நிலங்கள், உற்பத்தி, உள்ளூர் நுகர்வு மற்றும் ஏற்றுமதி தொடர்பான முக்கிய தரவு மற்றும் தகவல் சேகரிப்பு.
 • பயிரிடுபவர்களுக்கு ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் இறப்பர் சாகுபடியின் முன்னேற்றத்தை அதிகரிக்க அவர்களின் விவசாய இடுபொருட்களை கொண்டு செல்வது.
 • இறப்பர் சிறு உடமையாளர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சந்தைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும்.
 • இயற்கை இறப்பர் உற்பத்தி, நுகர்வு மற்றும் வர்த்தகம் ஆகிய துறைகளில் சர்வதேச நிறுவனங்களுடனான தொடர்பு.
 • செஸ் Cess நிதிகளின் சேகரிப்பு மற்றும் நிர்வாகம்.
 • இறப்பர்  சாகுபடி மற்றும் உற்பத்தியின் கட்டங்களைப் பொறுத்தமட்டில் சிறு விவசாயிகளை ஊக்கப்படுத்துதல்.
 • சிறு உடமையாளர்களின் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கான நடவடிக்கைகளை ஒழுங்கமைத்தல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்.
 • இறப்பர் துறையில் உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தியை விரிவுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட மாநிலக் கொள்கையை செயல்படுத்துதல் மற்றும் அந்த நோக்கத்திற்காக முன்னணி நிறுவனமாக செயல்படுதல்.
FaLang translation system by Faboba