இறப்பர் பயிற்சி திட்டம்

இந்த பயிற்சி திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கம், வெற்றிகரமான ரப்பர் சாகுபடியை மேற்கொள்வதில் விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு சரியான அறுவடையை அறுவடை செய்வதும் அதே நேரத்தில் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதும் ஆகும். தட்டுபவர் பயிற்சித் திட்டம் பொது மற்றும் தொழில் பிரிவுகளின் கீழ் நடத்தப்படுகிறது. பொதுப் பயிற்சியின் கீழ், இத்திட்டமானது சிறு ரப்பர் விவசாயிகள் தங்கள் சாகுபடியின் விளைச்சலை அறுவடை செய்வதற்காக, ரப்பர் வளர்ச்சி அலுவலர் வட்டார அளவில், பயிற்சியில் பங்கேற்பவர்களுக்கு ஒரு வகையான பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. ரப்பர் தொழிலின் பொருளாதார, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக முக்கியத்துவம், மரத்தைத் தேர்வு செய்தல், ரப்பர் மரத்தின் திசுக்களை அடையாளம் காணுதல், தட்டுதல் முறைகள் பற்றிய அறிமுகம், ரப்பர் பதப்படுத்துதல் மற்றும் தட்டுதல் கத்தியை வெட்கப்படுதல் போன்ற அம்சங்கள் இலவசம். மரப்பால் தட்டுதல், பள்ளங்களை வெட்டுதல், பள்ளங்கள் வழியாக மரப்பால் தட்டுதல், தட்டுதல் முறைகள் மற்றும் மழைக் காவலர்களை பொருத்துதல்.

தொழிற்பயிற்சியின் போது, ​​தற்சமயம் மரப்பால் தட்டுவதில் பயிற்சியும் அனுபவமும் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு தொழில்முறை மட்டத்தில் திறன்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இப்பயிற்சியில், தோட்டக் கம்பனிகள், நடுத்தர வர்க்க நில உரிமையாளர்கள் மற்றும் 05 ஏக்கர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ரப்பர் உற்பத்தி செய்யும் சிறு உரிமையாளர்கள் அல்லது மரப்பால் அறுவடையில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. ரப்பர் தொழில் சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு அம்சங்கள், அதன் பொருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம், ரப்பர் மரத்தின் பட்டையின் அமைப்பு, ரப்பர் மரத்தின் லேடெக்ஸ் உற்பத்தி செயல்முறை, ரப்பரின் லேடெக்ஸின் கலவை, தட்டுதல் தொடங்குதல் ஆகியவற்றைப் பற்றிய விரிவான அறிவு. மரப்பால், மரத்தை வெட்டுதல், ரப்பர் மரத்தில் திசுக்களை நிலைநிறுத்துதல், லேடெக்ஸ் தட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக மேம்படுத்தப்பட்ட லேடக்ஸ் தட்டுதல் கத்தியை அறிமுகப்படுத்துதல், முதிர்ச்சியடையாத ரப்பர் சாகுபடியை நிறுவுதல் மற்றும் பயிர் கட்டுப்பாடு, உரங்களின் பயன்பாடு, அடையாளம் மற்றும் கட்டுப்பாடு நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகள், பரிந்துரைக்கப்பட்ட மரப்பால் தட்டுதல் முறைகள், ஊக்கிகளின் பயன்பாடு, வினையூக்கிகளின் பயன்பாடு, மரப்பால் தட்டுதல் நடைமுறைப் பயிற்சி, மரத்தின் தாவரவியல் பண்புகள் மற்றும் குளோன் வகைகள், மழைக் காவலர்களின் பயன்பாடு, ஊடுபயிர்கள் மற்றும் தேனீ வளர்ப்பு போன்றவை பங்கேற்பாளர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
DSC08476
மொட்டு ஒட்டுதல் பயிற்சி திட்டம்

தாவர நாற்றங்கால்களில் நடத்தப்படும் இந்தப் பயிற்சித் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் உயர்தர மொட்டு ரப்பர் செடிகளை உற்பத்தி செய்வதாகும். அரசு தாவர நாற்றங்கால் பணியாளர்கள், தனியார் தாவர நாற்றங்கால் பணியாளர்கள் மற்றும் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் பயிற்சி திட்டங்களில் பங்கேற்க வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

DSC08476

மழைக்காடுகளை எவ்வாறு சரிசெய்வது என்பது குறித்த பயிற்சித் திட்டம்

இப்பயிற்சித் திட்டம், ரப்பர் மரங்களைச் சரிசெய்வதற்குத் தேவையான அறிவும் திறமையும் இல்லாதவர்களால் மழைக் காவலர்களுக்கு இடையூறான உறைகளால் ஏற்படும் அழிவு போன்ற பாதகமான காரணிகளால் ரப்பர் தொழிலில் ஏற்படும் பாதிப்பைக் குறைக்கும் நோக்கில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. , அறுவடையில் தரமான தரமின்மை மற்றும் விளைச்சல் வீணாகிறது.

ஆலோசனை சேவைகள்

ரப்பர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் ரப்பர் பயிரிடுபவர்களுக்கு ரப்பர் தோட்டங்களைப் பராமரிப்பதற்கும் அதிக உற்பத்தியைப் பெறுவதற்கும் ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குகிறார்கள்.

DSC08476

FaLang translation system by Faboba